ASOP #4

Πωλείται ο ΟΠΑΠ!

opap

Αποφασισμένη να προχωρήσει στην πώληση του 34% που κατέχει το Δημόσιο στον ΟΠΑΠ, εμφανίζεται η ελληνική κυβέρνηση. Σε συνέντευξη του που δημοσιεύτηκε σήμερα το πρωί στην εφημερίδα "Τα Νέα" ο υπουργός Πολιτισμού & Τουρισμού Παύλος Γερουλάνος, μίλησε για το ενδεχόμενο πώλησης του ΟΠΑΠ αλλά και γενικά την πολιτική αποκρατικοποίησης δημοσίων επιχειρήσεων.

Συγκεκριμένα για τα θέματα των δημοσίων επιχειρήσεων και του ΟΠΑΠ ο κ. Γερουλάνος ανέφερε:

Γύρω στις 15 Απριλίου θα παρουσιαστεί στο Υπουργικό Συµβούλιο το πρόγραµµα των αποκρατικοποιήσεων. Πιστεύετε ότι πρέπει να χαραχθούν κάποιες κόκκινες γραµµές;

Οι όποιες αποκρατικοποιήσεις θα γίνουν µε βάση το δηµόσιο συµφέρον. Ποιο είναι αυτό, θα προκύψει από την ευρύτατη διαβούλευση που έχει αρχίσει. Αλλωστε, τέτοιες κινήσεις δεν τις λες και γίνονται... Μακάρι να υπήρχαν εκατοντάδες επενδυτές έξω από την πόρτα µας, έτοιµοι να επενδύσουν στην οικονοµία µας. Είναι ενθαρρυντικό ότι το ενδιαφέρον αυξάνεται σταθερά. Αλλο όµως αυτό και άλλο να περιµένουµε ότι σε µία ηµέρα θα εισπράξουµε το τίµηµα που σχεδιάζουµε. Για να απελευθερώσουµε σήµερα τις επενδύσεις και τις παραγωγικές δυνάµεις της χώρας µας, δεν αρκεί να εξαγγείλουµε πωλήσεις. Πρέπει να αλλάξουµε τη νοοτροπία µιας καθεστωτικής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης που µας πνίγει στη γραφειοκρατία, µιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης που έχει µάθει να ζητάει χωρίς να σχεδιάζει, ενός τραπεζικού συστήµατος που έχει µάθει να δανείζει µε ενέχυρα χωρίς επιχειρηµατικά κριτήρια και µιας τάξης επιχειρηµατιών που έζησαν από τις επιδοτήσεις. Η ισχύς της όποιας κόκκινης γραµµής εξαρτάται άµεσα από την αποφασιστικότητα όλων µας να κάνουµε την Ελλάδα χώρα δηµιουργίας.

Ποια είναι η γνώµη σας για το ενδεχόµενο πώλησης του ΟΠΑΠ, δεδοµένου ότι είναι κερδοφόρος επιχείρηση;

Η θέση µου για τον ΟΠΑΠ δεν εξαρτάται από το γεγονός ότι είναι εποπτευόµενος από το υπουργείο µας, όπως και η θέση µου για τη ∆ΕΗ δεν εξαρτάται απότο γεγονός ότι δεν είναι. Τις αποφάσεις µας θα τις πάρουµε µε µόνο κριτήριο τη χρησιµότητα της όποιας ιδιοκτησίας του ∆ηµοσίου για το κοινό συµφέρον. Αν είναι συµφέρον της πολιτικής ηγεσίας να πουλήσει το 34% του οργανισµού, τότε θα το κάνουµε. Με τον υπουργό Οικονοµικών έχουµε συµφωνήσει ότι αν υπάρχουν άλλοι τρόποι να προσφέρει ο ΟΠΑΠ στην ελληνική κοινωνία και στην ελληνική οικονοµία, τότε πρέπει να τους αξιοποιήσουµε. Και για την ώρα µοιάζει να υπάρχουν.

Θεωρείτε ότι για κάποιους οργανισµούς ο έλεγχος πρέπει να παραµείνει στο ∆ηµόσιο;

Πιστεύω ότι κάθε οικονοµική δραστηριότητα πρέπει να ελέγχεται από το κράτος. Είτε αυτή είναι ιδιωτική είτε αυτή είναι δηµόσια. Εχουµε δει τι συµβαίνει όταν η ιδιωτική πρωτοβουλία παράγει ανεξέλεγκτα και έχουµε δει τι συµβαίνει όταν κάποιες υπηρεσίες ή προϊόντα παρέχονται χωρίς, για παράδειγµα, σοβαρά κριτήρια ποιότητας. Το ζητούµενο λοιπόν είναι αν οφείλουµε να διατηρήσουµε κάποια πακέτα µετοχών που θα µας δίνουν την ευκαιρία να παρεµβαίνουµε για να εξασφαλίσουµε την ποιότητα υπηρεσιών που πρέπει να έχει ο έλληνας πολίτης στις σωστές τιµές. ∆υστυχώς, το Ελληνικό ∆ηµόσιο έχει αποδειχθεί εξαιρετικά αναποτελεσµατικό τόσο στους ελέγχους των ιδιωτών όσο και στην επιβολή εθνικής στρατηγικής την οποία υπηρετεί η ιδιωτική πρωτοβουλία µέσα από κίνητρα και γι’ αυτό οι εταιρείες που ανήκουν στο ∆ηµόσιο έχουν λειτουργήσει ως αντίβαρο αυτής της αποτυχίας. Θετικά παραδείγµατα από το παρελθόν αποτελούν η δράση του ΟΤΕ στο άνοιγµα των Βαλκανίων όπως και της Εθνικής Τράπεζας στις επιχειρηµατικές σχέσεις µε την Τουρκία. Πιστεύω λοιπόν ότι ο έλεγχος είναι απαραίτητος εφόσον αυτοί οι οργανισµοί υπηρετούν εθνικούς στόχους και λειτουργούν ανταγωνιστικά και όχι µέσα σε κρατικά µονοπώλια.

Πηγή: Τα Νέα

Τι νομίζετε;

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Άλλα νέα