Ο Ray Bitar αμφισβητεί τις κατηγορίες κατάσχεσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Ray Bitar Claim

Στις 28 Σεπτεμβρίου, ο CEO του Full Tilt Poker Raymond Bitar, κατέθεσε έφεση κατά του εντάλματος κατάσχεσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών . Η έφεση του Bitar έγινε σύμφωνα με τους Ομοσπονδιακούς Κανόνες της Πολιτικής Δικονομίας.

Γενικά, ο νόμος στον οποίο στηρίζεται καλύπτει συνήθως υποθέσεις ναυτιλιακής φύσεως. Ωστόσο, αναφέρεται και στις law also covers "εμπορικές δραστηριότητες της ξηράς ή που έχουν ως βάση την ξηρά, αλλά είναι ναυτιλιακού χαρακτήρα." Ο συγκεκριμένος νόμος ξεκίνησε να εφαρμόζεται τον Δεκέμβριο του 2006, και "ασχολείται με υποθέσεις κατασχέσεων από την κυβέρνηση έναντι πολιτών σε ομοσπονδιακά δικαστήρια."

Στην έφεση, ο Bitar αναφέρει ότι έχει "νόμιμη και ισότιμη ιδιοκτησία σε διάφορες εταιρείες (που αναφέρονται στο πρώτο κατηγορητήριο της Κυβέρνησης) σε διάφορα ποσοστά συμπεριλαμβανομένων ιδιοκτησιών της Full Tilt Ltd. και της Tiltware LLC." Επίσης αναφέρει ότι κατέχει τα domains των παραπάνω εταιρειών τα οποία η κυβέρνηση προσπαθεί να κατασχέσει.

Πέραν της ιδιοκτησίας των Full Tilt και Tiltware, ο Bitar υποστηρίζει ότι "έχω νόμιμη και ισότιμη ιδιοκτησία στους τραπεζικούς λογαριασμούς των εταιρειών αυτών όπως επίσης και ένα τραπεζικό λογαριασμό στο όνομά μου".

Ο Bitar στη συνέχεια αναφέρει τρεις λογαριασμούς που καθορίζονται από το πρώτο κατηγορητήριο:

  • λογαριασμός με αριθμό 1892947126 στην Comerica Bank, Dallas, Texas στο όνομα Tiltware και όλα τα χρήματα φαίνονται
  • λογαριασμός με αριθμό 1892947134 στην Comerica Bank, Dallas, Texas στο όνομα Tiltware και όλα τα χρήματα φαίνονται και
  • λογαριασμός με αριθμό GB81 RBOS 6095 4234 0877 66 στην NatWest, στο όνομα Raymond Bitar και όλα τα χρήματα φαίνονται.

Ο Bitar ισχυρίζειτα ότι "τα περουσιακά στοιχεία που είναι υπό κατάσχεση δεν είναι αποδείξεις ούτε όργανα οποιουδήποτε εγκλήματος σε οποιαδήποτε αρμόδια αρχή των Ηνωμένων Πολιτειών ή οπουδήποτε αλλού. Αμφισβητεί τις "κατηγορίες κατάσχεσης της κυβέρνησης" και ζητά "μία ευκαιρία να αντιμετωπίσει από την κυβέρνηση αυτές τις κατηγορίες. Τόσο όσον αφορά τους πραγματικούς ισχυρισμούς όσο και τις νομικές αξιώσεις όπως αυτές αναφέρονται στο Κατηγορητήριο," λέγοντας ότι "η συγκεκριμένη ιδιοκτησία δεν είναι του ενδιαφέροντος της κυβέρνησης".

Διαβάστε όλο το κείμενο του Ray Bitar για περισσότερα.

Τι νομίζετε;

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Άλλα νέα