ΟΦΙΤΕΧ 3η Αγων.
Settings

Cyriel Dohmen

Supa4real

NetherlandsNetherlands

Events με Κάλυψη

Event Θέση Έπαθλο
2016 PokerStars.es EPT Season 13 Barcelona
€5,300 Main Event
196th €8,920