ΟΦΙΤΕΧ Side Event

Rodger Johnson

United States

Events με Κάλυψη

Event Θέση Έπαθλο
2018 World Series of Poker
Event #28: $3,000 No-Limit Hold'em 6-Handed
104th $4,624
2017 World Series of Poker
Event #20: $1,500 No-Limit Hold'em MILLIONAIRE MAKER
481st $3,750