Μάχη των blinds

Όταν όλοι έχουν πάει fold μέχρι τους παίκτες που έχουν τοποθετήσει τα δύο blinds.

ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVWZΜΤ