Πολιτική προστασίας δεδομένων

Ταυτότητα του Χειριστή Δεδομένων. Για τους σκοπούς αυτής της πολιτικής απορρήτου (“Πολιτική Απορρήτου”), ο “χειριστής δεδομένων” (δηλαδή το άτομο υπεύθυνο για την καταγραφή, αποθήκευση και χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών) είναι η iBus Media Limited (“iBus”), με την οποία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 33-37 Athol Street, Douglas, Isle of Man IM1 1LB ή μέσω email στο Support. Σ’αυτή την Πολιτική Απορρήτου, όταν λέμε “PokerNews”, εμείς” ή “εμάς” αναφερόμαστε σ’αυτή την εταιρεία. Αναφορές σε “Group” υποδηλώνουν την iBus Media Limited και τις θυγατρικές της και οποιαδήποτε εταιρεία της iBus και οποιαδήποτε θυγατρική εταιρεία αυτής και οποιαδήποτε εταιρεία σχετίζεται με τον συγκεκριμένο όμιλο εταιρειών.  

Η αφοσίωσή μας στην προστασία των μελών. Είμαστε ιδιοκτήτες και διαχειριστές της ιστοσελίδας που βρίσκεται στο www.pokernews.com  όπως επίσης και στα τοπικά sites με τα οποία συνδέεται (συγκεντρωτικά ως “Site”). Είμαστε αφοσιωμένοι στη διατήρηση της εμπιστευτικότητας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε, εφαρμόζοντας κορυφαία τεχνολογία ασφάλειας δεδομένων και αντίστοιχες διαδικασίες, όλα σε συμφωνία με τους κανόνες προστασίες δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σκοπός αυτής της Πολιτικής Απορρήτου. Ο σκοπός αυτής της Πολιτικής Απορρήτου είναι να σας δώσουμε τη δυνατότητα να καταλάβετε πώς συλλέγουμε, αποθηκεύουμε, χρησιμοποιούμε και προστατεύουμε τα προσωπικά σας στοιχεία και να σας εξηγήσουμε τα δικαιώματά σας σε σχέση με αυτές τις πληροφορίες και τη χρήση τους.

Οι νομικές μας υποχρεώσεις. Θα συμμορφωθούμε με τους όρους τουData Protection Act 2002 στο Νησί του Μαν (με όποιες αλλαγές ή τροποποιήσεις γίνονται κατά καιρούς) (το “Act”) όταν επεξεργαζόμαστε προσωπικές πληροφορίες. Τα προσωπικά σας στοιχεία μπορεί να χρησιμοποιούνται ή μεταφέρονται από εμάς σε άλλες εταιρείες του ομίλου εταιρειών μας, στους affiliates μας, στους agents μας και άλλους συνεργάτες που παρέχουν υπηρεσίες σ’εμάς, σε περιοχές εκτός του Νησιού του Μαν και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης. Στην περίπτωση αυτή συμμορφωνόμαστε με τους κανόνες του Act που εξασφαλίζουν ότι τα προσωπικά στοιχεία μεταφέρονται μόνο σε περιοχές που συμμορφώνονται με τις διάφορες απαιτήσεις προστασίας δεδομένων που ορίζει το Act.

Τι σημαίνουν οι κεφαλαιοποιημένοι όροι. Αν δε δοθεί άλλη ερμηνεία σ’αυτή την Πολιτική Απορρήτου, οι κεφαλοποιημένοι όροι έχουν την ερμηνεία που δίνεται σ’αυτούς στους Όρους και Προϋποθέσεις μας  που έχουν προτεραιότητα έναντι οποιασδήποτε σύγκρισης με την Πολιτική Απορρήτου.

 1. Η συμφωνία σας με την Πολιτική Απορρήτου
 2. Ποιες πληροφορίες συγκεντρώνονται και για ποιο σκοπό
 3. Όροι επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων
 4. Κοινοποίηση, παραθέσεις και παραλήπτες πληροφοριών
 5. Εμπιστευτικότητα
 6. Όρια εμπιστευτικότητας
 7. Τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα στοιχεία σας
 8. Cookies
 9. Επιπλέον πληροφορίες

Η συμφωνία σας με την Πολιτική Απορρήτου

 • Συμφωνία. Χρησιμοποιώντας αυτή την υπηρεσία, εσείς (“Χρήστης” ή “εσύ”) συμφωνείτε στους όρους Πολιτικής Απορρήτου ανεξαρτήτως τροποποιήσεων που μπορεί να υποστούν από εμάς κατά καιρούς, γνωρίζοντας ότι θα σας ρωτήσουμε ξεχωριστά, όταν μας παρέχετε τα στοιχεία σας είτε συναινείτε στην παραλαβή προωθητικών επικοινωνιών από: (α) εμάς και (β) άλλες εταιρείες που παρέχουν υλικά και υπηρεσίες με τις οποίες μοιραζόμαστε τα στοιχεία σας.
 • Τροποποιήσεις. Έχουμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε αυτή την Πολιτική Απορρήτου κατά καιρούς. Η τροποποίηση εφαρμόζεται άμεσα μόλις ενημερωθούν γι’αυτή τα Sites. Επομένως σας παροτρύνουμε να επισκέπτεστε αυτή την Πολιτική Απορρήτου κατά καιρούς για να εξασφαλίσετε ότι γνωρίζετε την ισχύουσα έκδοση και όποιες αλλαγές κάνουμε σ’αυτήν.

Ποιες πληροφορίες συγκεντρώνονται και για ποιο σκοπό

 • Στοιχεία εγγραφής. Ως τμήμα της διαδικασίας δημιουργίας λογαριασμού Χρήστη στο Site και για να μπορέσουμε να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας σ’εσάς, θα σας ζητήσουμε να μας παρέχετε το όνομα χρήστη, κωδικό, ενεργό email και χώρα διαμονής. Μόλις ενεργοποιήσετε με ασφάλεια το λογαριασμό σας θα μπορείτε στη συνέχεια να προσθέσετε επιπλέον προσωπικά στοιχεία στο λογαριασμό σας, συμπεριλαμβάνοντας αλλά χωρίς να περιορίζεται σε: το όνομά σας, ημερομηνία γέννησης, φύλλο, όπως επίσης την κεντρική σας σελίδα, το όνομα χρήστη σας στο Twitter και επίσης να προσθέσετε στο about me ότι θέλετε χωρίς αυτά να είναι απαραίτητα για να είναι ενεργός ο λογαριασμός σας.
 • Συνεχόμενη καταγραφή δεδομένων. Επιπλέον, όταν χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία, καταγράφουμε και αποθηκεύουμε συγκεκριμένα προσωπικά στοιχεία όπως πληροφορίες για τη δραστηριότητά σας στο Siteκαι πληροφορίες που βρίσκονται στη Συσκευή(ές) που χρησιμοποιείται για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε τις Υπηρεσίες που σας παρέχουμε. Επίσης χρησιμοποιούμε ‘cookies’ και η πολιτική μας σχετικά με αυτά αναλύεται παρακάτω.
 • Κράτηση δεδομένων. Διατηρούμε τα προσωπικά σας στοιχεία για όσο καιρό απαιτείται από αυτή την Πολιτική Απορρήτου που περιλαμβάνει οποιαδήποτε περίοδο ιστορικής  διατήρησης των στοιχείων για νομικούς σκοπούς. Δε συλλέγουμε περισσότερα στοιχεία από τους Χρήστες μας από όσα είναι απαραίτητα για τις σκοπούς μας και τις πολιτικές διαχείρισης δεδομένων συμπεριλαμβανομένης της διαγραφής προσωπικών στοιχείων που δε μας χρειάζονται πλέον. Αν χρειαστεί να κλείσετε (ή κλείσουμε εμείς) το λογαριασμό Χρήστη σας σε εμάς, θα διατηρήσουμε τα στοιχεία σας για μία περίοδο 24 (εικοσιτεσσάρων) μηνών για να μπορέσουμε να εκπληρώσουμε τις νομικές και νομοθετικές απαιτήσεις και να μπορέσουμε να υπερασπιστούμε την εταιρεία μας σε οποιουσδήποτε ισχυρισμούς. Τα προσωπικά στοιχεία που δε χρειάζονται για τους σκοπούς αυτούς θα διαγράφονται μετά τη συγκεκριμένη περίοδο.
 • Σκοποί. Εμείς, μέλη του ομίλου των εταιρειών μας, οι affiliates μας και άλλοι συνεργάτες που παρέχουν υπηρεσίες σε εμάς ή σε εσάς εκ μέρους μας θα χρησιμοποιήσουν τις προσωπικές πληροφορίες για το σκοπό της διεξαγωγής της επιχείρισής μας και παροχής Υπηρεσιών σε εσάς. Ειδικότερα, αυτό περιλαμβάνει τους ακόλουθους σκοπούς (αλλά έχουμε επίσης το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά στοιχεία σας για οποιοδήποτε σκοπό που είναι λογικά σχετικός με την επιχείρηση παροχής της Υπηρεσίας μας σε εσάς):
  • να παρέχουμε πληροφορίες και/ή Υπηρεσίες σε εσάς
  • σκοπούς αναγνώρισης και επικύρωσης
  • στατιστική ανάλυση και έρευνα
  • έρευνα και ανάπτυξη
  • marketing, έρευνα αγοράς, έρευνες πελατών και προφίλ πελατών
  • ανάλυση δεδομένων και
  • συμμόρφωση με νομικές απαιτήσεις.

Όροι επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

 • Όροι. Θα επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για διάφορους λόγους, καθένας από τους οποίους ορίζεται από σχετικούς νόμους προστασίας.
 • Συγκατάθεση. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς θα είναι κυρίως απαραίτητη για εμάς για να σας παρέχουμε τις Υπηρεσίες. Σε κάποιες περιπτώσεις ίσως ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων με διακριτικό τρόπο, στην περίπτωση αυτή τα προσωπικά σας δεδομένα θα επεξεργάζονται σύμφωνα με τη συγκατάθεσή σας και θα μπορείτε να  αποσύρεται τη συγκατάθεση γραπτώς οποιαδήποτε στιγμή. Για παράδειγμα, η συγκατάθεσή σας χρειάζεται για να σας στέλνουμε διαφημιστικές και προωθητικές ενημερώσεις.
 • Εκπλήρωση του συμβολαίου, συμμόρφωση με μία νομική υποχρέωση. Ίσως να είναι απαραίτητο για εμάς να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας στοιχεία όπου είναι απαραίτητο για τη διεξαγωγή ενός συμβολαίου (όπως στους Όρους και Προϋποθέσεις όταν ανοίγεται ένα Λογαριασμό Χρήστη) ή για να συμμορφωθούμε με διάφορες νομικές ευθύνες.
 • Νόμιμα ενδιαφέροντα. Τέλος, ίσως χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όπου θεωρήσουμε ότι πρόκειται για το νόμιμο συμφέρον μας και δεδομένου ότι αυτή η χρήση δε θα βάλει σε κίνδυνο το δικό σας συμφέρον, τα δικαιώματα και τις ελευθερίες. Παραδείγματα τέτοιας χρήσης με νόμιμο συμφέρον είναι: (i) όταν μεταβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε εταιρείες του Ομίλου μας μετά από  μετασχηματισμούς ή για εσωτερικούς σκοπούς διαχείρισης, (ii) όπου εντοπίζουμε ότι άλλες εταιρείες μπορούν να σας προσφέρουν επιπλέον προνόμια στις υπηρεσίες μας ή να μας παρέχουν με πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση που κάνετε στην Υπηρεσία μας, (iii) επεξεργασία για σκοπούς διασφάλισης της ασφάλειας του δικτύου και των πληροφοριών, όπως η παρεμπόδιση παράνομης πρόσβασης στο δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών μας, (iv) η προσκόλλησή μας σε νομοθετικές και θεσμοθετημένες απαιτήσεις.

Κοινοποίηση, παραθέσεις και παραλήπτες πληροφοριών

 • Ειδικές παραθέσεις. Ίσως παραθέσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία ως ακολούθως:
  • σε οποιοδήποτε παραλήπτη αν αιτηθεί να το κάνουμε βάση νόμου ή βάση νομοθετικών αρχών,
  • σε οποιοδήποτε νομικό όργανο ή αρχή,
  • σε άλλες εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες σε εμάς ή εκ μέρους μας,
  • σε άλλες εταιρείες για σκοπούς διαφήμισης, αρκεί να έχετε συναινέσει ή να μην έχετε αντιρρήσεις, όπως αναφέρεται στο Section 9 παρακάτω,
  • σε οποιαδήποτε τρίτη εταιρεία που αγοράζει εμάς ή την επιχείρησή μας ή οποιοδήποτε τμήμα από εμάς ή την επιχείρησή μας,
  • αν πιστεύουμε με καλή πίστη ότι κάποια τέτοια ενέργεια είναι απαραίτητη:
   i. για να συμμορφωθούμε με οποιοδήποτε νόμο ή να συμμορφωθούμε με νομικές διαδικασίες που προσφέρονται σε εμάς,
   ii. για να προστατέψουμε και να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα ή την ιδιοκτησία μας,
  • με τη συναίνεσή σας,
  • για σκοπούς καταστροφικής ανάκτησης ή
  • όπως ορίζεται στο Section 5 παρακάτω.
 • Γενικές παραθέσεις: Εκτός από τα ειδικά παραδείγματα παραθέσεων που αναφέρονται παραπάνω ίσως παραθέσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στους υπαλλήλους μας, στους υπαλλήλους άλλων εταιρειών του ομίλου μας, στους agents και άλλες εταιρείες παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιούν τα προσωπικά στοιχεία σας για να παρέχουν Υπηρεσίες σε εμάς σε σχέση με το ότι είστε χρήστης των Υπηρεσιών μας.
 • Συνδυαστικά προσωπικά δεδομένα: Ίσως συνδυάσουμε τα προσωπικά στοιχεία σας που συγκεντρώθηκαν από τη χρήση που κάνατε στην Υπηρεσία μας σε συμφωνία με αυτή την Πολιτική Απορρήτου με άλλες πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν από τη χρήση σας σε άλλες υπηρεσίες που διαχειρίζονται από άλλη εταιρεία του εταιρικού ομίλου μας όπως επίσης και όλα τα προϊόντα που σχετίζονται ή βοηθούν σ’αυτό, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών mobile και κοινωνικής δικτύωσης. Θα συμπεριφερθούμε σε αυτές τις συνδυαστικές πληροφορίες σε συμφωνία με, και θα τις χρησιμοποιήσουμε με βάση όσα ορίζονται, στην Πολιτική Απορρήτου.

Εμπιστευτικότητα

 • Τι κάνουμε. Έχουμε καταβάλλει σημαντικές προσπάθειες για να προστατέψουμε την εμπιστευτικότητα της ταυτότητας, των προτιμήσεων και άλλων πληροφοριών που έχουμε συγκεντρώσει από Χρήστες και δε θα επιτρέψουμε εν γνώσει μας πρόσβαση σ’αυτές τις πληροφορίες σε οποιονδήποτε εκτός του ομίλου μας, πέραν των ίδιων των Χρηστών ή όπως περιγράφεται σ’αυτή την Πολιτική Απορρήτου. Έχουμε κάνει μία σημαντική επένδυση στο server μας, στη βάση δεδομένων, στο backup, σε τεχνολογίες firewall και κρυπτογράφησης για να προστατέψουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε και τη διαδικασία. Αυτές οι τεχνολογίες εφαρμόζονται με τη μορφή κορυφαίας αρχιτεκτονικής ασφάλειας. 
 • Τι μπορείτε να κάνετε. Πρέπει να αναλάβετε και εσείς να προστατέψετε τις προσωπικές πληροφορίες σας. Τα στοιχεία login σας είναι εμπιστευτικά και είστε υποχρεωμένοι να κρατήσετε τα στοιχεία του login σας κρυφά και εμπιστευτικά σε κάθε περίπτωση και να κάνετε ότι είναι δυνατό για να προστατέψετε τη μυστικότητα και την εμπιστευτικότητά τους.

Όρια εμπιστευτικότητας

 • Νομικά απαιτούμενες παραθέσεις. Λόγω του νομικού, νομοθετικού και ασφαλούς περιβάλλοντος που δραστηριοποιούμαστε, ίσως μας απαιτηθεί, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να παραθέσουμε προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες για τους Χρήστες μας και ίσως δε μας επιτραπεί να σας ενημερώσουμε ότι το κάναμε. Θα χρησιμοποιήσουμε λογικές προσπάθειες για να περιορίσουμε τέτοιες παραθέσεις στα ακόλουθα: (α) όπου πιστεύουμε με καλή πίστη ότι απαιτείται να το κάνουμε εξαιτίας κλήτευσης, εντάλματος ή άλλης νομικής διαδικασίας ή απαίτησης από εμάς, ή (β) όπου είναι λογικά απαραίτητη η αναγνώριση, επικοινωνία ή νομική αντιμετώπιση απέναντι σε άτομα ή εταιρείες για να διασφαλιστούν και/ή ενισχυθούν τα δικαιώματά μας. Επιπλέον, παρακαλώ σημειώστε ότι μπορεί να παραθέσουμε τα στοιχεία του Χρήστη, όνομα, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, πόλη, χώρα, ταχυδρομικός κώδικας, αριθμός τηλεφώνου, email, δραστηριότητα λογαριασμού, οι επικοινωνίες σας με άλλους Χρήστες, με agents σε άλλες εταιρείες μας ή επίσημες κυβερνητικές αρχές καθώς εμείς, με τη διακριτική μας ευχέρεια, θεωρούμε απαραίτητες ή κατάλληλες σε σύνδεση με οποιαδήποτε έρευνα για ξέπλυμα χρήματος, απάτη, παράβαση πνευματικών δικαιωμάτων, πειρατεία ή άλλες παράνομες δραστηριότητες ή δραστηριότητες που μπορούν να μας εκθέσουν σε νομικά προβλήματα.
 • Group Marketing. Ίσως χρησιμοποιήσουμε τη διεύθυνση email σας και τον αριθμό τηλεφώνου για να σας παρέχουμε νέα, προσφορές και άλλες προτάσεις marketing από εμάς. Αν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε αυτές τις προωθητικές πληροφορίες, newsletters και προτάσεις marketing, μπορείτε να ζητήσετε αποκλεισμό από την παραλαβή τους είτε όταν εγγράφεστε σε εμάς στην αρχή, ή στην συνέχεια ακολουθώντας τις οδηγίες του ‘opt-out’ που βρίσκονται μέσα σε κάθε επικοινωνία μας μαζί σας. Μπορείτε επίσης, να μας ενημερώσετε όποτε το επιθυμείτε ότι δε θέλετε να λαμβάνετε άλλες προωθητικές πληροφορίες από εμάς και μπορείτε να το κάνετε στέλνοντάς μας email στο Support.
 • Προσφορά υπηρεσίων και προϊόντων από άλλες εταιρείες. Όπου μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για να το κάνουμε, ίσως μοιραστούμε τη διεύθυνση email σας και τον αριθμό τηλεφώνου με άλλες εταιρείες ώστε να σας στείλουν προσφορές από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους. Μπορείτε να αιτηθείτε οποιαδήποτε στιγμή να μη λαμβάνετε τέτοιες προσφορές στέλνοντας ένα κενό μήνυμα με τη λέξη ‘Removeστο θέμα στο Support. Αν επιθυμείτε να μη λαμβάνετε τέτοιες προσφορές θα αφαιρέσουμε τα στοιχεία σας από τις λίστες διανομής marketing και από οποιεσδήποτε μελλοντικές λίστες που μπορεί να μοιραστούμε με διαφημιστικούς συνεργάτες μας. Ωστόσο, θα χρειαστεί να απεγγραφείτε ξεχωριστά από τις επικοινωνίες marketing που στέλνουν οι συνεργάτες μας που έχουν λάβει τα στοιχεία επικοινωνίας σας από εμάς πριν το αίτημά σας για αφαίρεση από αυτές τις λίστες.
 • Δημοσιότητα. Θα χρησιμοποιήσουμε μόνο το όνομα και τα στοιχεία σας σε δημόσια θέματα με τη γραπτή σας συναίνεση.

Τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα στοιχεία σας

 • Δικαίωμα αιτήματος πληροφοριών για εσάς. Στοχεύουμε να διατηρήσουμε τα στοιχεία που έχουμε για εσάς όσο πιο ακριβή γίνεται. Μπορείτε να επικοινωνήσετε οποιαδήποτε στιγμή μαζί μας για αναθεώρηση, αλλαγή, παροχή αντιγράφου των στοιχείων σας ή για τροποποίηση ή διόρθωση με βάση τα δικαιώματά σας όπως ορίζονται στο Act. Στην περίπτωση αυτή ίσως ζητήσουμε αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την ταυτότητά σας πριν προβούμε σε οποιαδήποτε ενέργεια. Για να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας όπως ορίζονται στην Παράγραφο 12, παρακολούμε στείλτε e-mail στο Support. Ίσως, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, σας χρεώσουμε με ένα μικρό ποσό για να καλύψουμε τα διαχειριστικά έξοδα σχετικά με οποιοδήποτε αίτημά σας σε συμφωνία με το Act όπου υπάρχει εφαρμογή.
 • Επιπλέον δικαιώματα. Έχετε τα παρακάτω δικαιώματα σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα:
  • το δικαίωμα ένστασης σε οποιαδήποτε διαδικασία προκαλεί βλάβη ή ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη ή δυσφορία,
  • το δικαίωμα ένστασης σε αποφάσεις που λαμβάνονται από αυτοματοποιημένα μέσα,
  • το δικαίωμα σε συγκεκριμένης καταστάσης να διορθωθούν, μπλοκαριστούν, διαγραφούν ή καταστραφούν μη ακριβή στοιχεία, και
  • το δικαίωμα να ζητήσετε αποζημίωση για απώλειες από παραβίαση σε προσωπικά δεδομένα.

Αν δεν είστε σίγουροι για τα δικαιώματά σας ή ανησυχείτε για το πώς διαχειρίζονται τα προσωπικά σας δεδομένα θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το Isle of Man Data Protection Supervisor (λεπτομέρειες παρακάτω). Αν επικοινωνήσετε μαζί μας σε σχέση με τα δικαιώματά σας θα κάνουμε ότι είναι δυνατό για να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας. Παρακαλούμε σημειώστε ωστόσο, ότι δεν είναι απόλυτα όλα τα δικαιώματα.

Cookies

Τα cookies είναι πληροφορίες με τη μορφή κειμένου που γίνονται download στον προσωπικό σας υπολογιστή, laptop ή συσκευή κινητού (ορίζονται ως “Συσκευή”) όταν επισκέπτεστε μία ιστοσελίδα. Στη συνέχεια στέλνονται πίσω στη βασική ιστοσελίδα μετά από κάθε μεμονωμένη επίσκεψη, ή σε μια άλλη ιστοσελίδα που αναγνωρίζει αυτά τα cookies. Παρακαλούμε δείτε: www.allaboutcookies.org για πληροφορίες σχετικά με το τι είναι τα cookies και τι κάνουν.

Τα cookies είναι πολύ χρήσιμα και χρησιμοποιούνται για πολλούς διαφορετικούς σκοπούς. Αυτοί περιλαμβάνουν το να σας επιτρέπουν να περιηγείστε αποτελεσματικά σε σελίδες, να θυμούνται τις προτιμήσεις σας και γενικά να βελτιώνουν την εμπειρία του χρήστη. Μερικές φορές τα cookies χρησιμοποιούνται για να διασφαλιστεί ότι οι διαφημίσεις που βλέπετε online είναι  σχετικές με εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Χρησιμοποιούμε cookies για να καταγράψουμε τα referrals στα Sites μας, να θυμόμαστε τις προτιμήσεις σας και να παράγουμε ανώνυμα στατιστικά δεδομένα, τα οποία χρησιμοποιούμε για να βελτιώνεται η εμπειρία του χρήστη στα sites μας. Χρησιμοποιούμε επίσης cookies για να μετρήσουμε την αποτελεσματικότητα κάθε διαφημιστικής μας καμπάνιας, να περιορίσουμε τον αριθμό των φορών που βλέπετε μια διαφήμιση, να θυμόμαστε ότι έχετε επισκεφθεί ένα website και να παρέχουμε διαφημίσεις που είναι πιο σχετικές με τα ενδιαφέροντα σας.

Λεπτομερείες πληροφορίες για τα cookies και πώς τα χρησιμοποιούμε στο Site μπορείτε να βρείτε στο Cookie Policy, όπου υπάρχει επίσης ένα Link για να δείτε πώς μπορείτε να διαγράψετε ή να απενεργοποιήσετε τα cookies.

Επιπλέον πληροφορίες

Μετά χαράς θα σας παρέχουμε περισσότερες πληροφορίες για το πώς προστατεύουμε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Support. Μπορείτε επίσης να βρείτε πολλές χρήσιμες πληροφορίες στην προστασία δεδομένων και στο απόρρητο από το γραφείο του Isle of Man Information Commissioner www.inforights.im.

Τελευταία ενημέρωση Πολιτικής Απορρήτου: 18 Μαΐου 2018